“Via de werkgeversbenadering stimuleren we structureel ander reis- en werkgedrag bij bedrijven in de regio”, begint Rob, mobiliteitsmakelaar van Roermond Bereikbaar (en bij Zuid-Limburg Bereikbaar).

Aan de basis van de werkgeversaanpak ligt een intensieve samenwerking met betrokken, actieve werkgevers. Rob: “Bedrijven zijn begaan met de gezondheid van hun personeel, met de vitaliteit van hun onderneming, met duurzaam reis- en werkgedrag en met de bereikbaarheid én leefbaarheid van stad en regio. Samen met hen werken we aan het realiseren van bedrijfsspecifieke ambities op het vlak van mobiliteit. Met de kennis en ervaring van nu hebben we voor (bijna) elk vraagstuk een oplossing op maat. Die expertise zetten we nu ook voor Roermond in.”

Samen houden we Roermond bereikbaar 

Roermond Bereikbaar helpt bedrijven en organisaties in de stad en de regio om hun klanten, leveranciers en medewerkers slimmer naar hun bestemming te laten reizen. Dat is ook nodig, want ook al zorgt de herinrichting van de N280 voor een betere doorstroming van het verkeer op drukke weekenddagen en Duitse feestdagen lijft deze doorstroming waarborgen een aandachtspunt. Vier grote werkgevers hebben zich aangesloten bij Roermond Bereikbaar. “Dat zijn de gemeente Roermond, het Laurentius Ziekenhuis, het Waterschap Limburg en Kragten”, vertelt Rob. “Met hen bereiden we slimme reisacties voor. Via acties kunnen medewerkers gratis een e-bike of het OV uitproberen voor hun woon-werkverkeer.”

Advies op maat via mobiliteitsscan 

Bedrijven kunnen rekenen op maatwerk. “We brengen samen met de werkgever de kansen rondom het thema mobiliteit in kaart”, licht Rob toe. “Daarvoor voeren we een zogenaamde mobiliteitsscan uit. Die scan is super handig, omdat ’ie inzicht geeft in het huidige reisgedrag van medewerkers én het aantal medewerkers laat zien waarvoor reële, geschikte alternatieven voor reizen met de auto in de spits mogelijk zijn. Je ziet als werkgever zo direct waar voor jou en jouw medewerkers kansen liggen. Als werkgevers zich aansluiten, dan kunnen hun medewerkers gebruik gaan maken van onze producten en diensten gericht op slim reizen. Hiervoor vragen we van werkgevers jaarlijks een 'symbolische' contributie van € 10,- per medewerker, met een maximum van € 5.000 per organisatie.”

Benieuwd of het iets voor je is?

Rob Schaap gaat graag in gesprek met je om te kijken of we iets voor jou(w) organisatie kunnen betekenen.

Rob Schaap mobiliteitsmakelaar
Rob Schaap

mobiliteitsmakelaar

E robschaap@roermond.nl
T 06 52 45 60 90

Wellicht is dit ook interessant voor je?

Markt 31 - Postbus 900 - 6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl