Werk aan de weg

De gemeente Roermond timmert op verschillende locaties aan de weg. Begin 2019 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de N280 gestart en wordt de stationstunnel gerenoveerd. Tijdens de uitvoering is verkeershinder onvermijdelijk. Roermond Bereikbaar informeert je over de actuele bereikbaarheid. Zodat je voorbereid op weg kunt gaan.

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Volg ons op:

Contact

Roermond Bereikbaar
Markt 31 - Postbus 900
6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl

Privacystatement