Herinrichting N280

De werkzaamheden aan de N280 in Roermond zijn volop aan de gang. De N280 is de belangrijkste verbindingsweg tussen het oosten en westen van Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg is de afgelopen jaren drukker geworden. Daarom komt er een betere verbinding tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland. Je leest er meer over op de projectwebsite.

Op deze pagina vind je actuele informatie over bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

N280 een jaar eerder geopend dan beoogd

november 2020

Een feestelijk moment: de N280 Roermond is volledig opengesteld en in gebruik genomen. Nagenoeg alle wegwerkzaamheden zijn klaar, met uitzondering van hier en daar nog enkele kleine reparaties en restwerkzaamheden. Het werk is maar liefst een jaar eerder klaar dan gepland, én binnen budget. Gefeliciteerd!

Meer lezen

Vooruitblik afrondende werkzaamheden

september 2020

De komende tijd voert WerkendHardt vooral afrondende werkzaamheden uit. Zo bouwen ze de verdiepte ligging verder af. Ook plaatsen ze aan de zuidkant van de N280 richting de Sint-Wirosingel de geluidsschermen en maken ze de reconstructie van de zuidelijke rijbanen.

Meer lezen

Werkzaamheden Buitenop

juli 2020

In het weekend van 14 t/m 17 augustus gaat de Louis Raemaekersbrug (eerder Maasbrug) dicht voor gemotoriseerd verkeer. Werkendhardt richt dan opnieuw de rijbanen in. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen kunnen de brug wel blijven gebruiken.

Meer lezen

N280 start nieuwe fase in juli

juni 2020

Weggebruikers rijden al een jaar aan de zuidkant van de N280, maar begin juli gaat dit veranderen. Dan start de volgende fase. Vanaf begin juli rijdt het verkeer aan de noordkant van de N280, zodat de zuidkant vrij is en we daar kunnen werken. De zuidkant krijgt een nieuwe fundering en nieuw asfalt en wordt opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden duren van begin juli tot en met eind augustus.

Meer lezen

Werkzaamheden Buitenop

27 mei 2020

De herinrichting van de noordelijke en zuidelijke rijbanen Buitenop zijn volop in uitvoering en de werkzaamheden lopen voortvarend. WerkendHardt is klaar om de eerste rijbanen weer open te stellen. Vanaf vrijdagochtend 29 mei verandert de inrichting van kruising Buitenop. Deze inrichting blijft op tot medio juli staan. Via 'lees meer' kun je de routekaartjes voor de rijrichtingen bekijken.

Meer lezen

Volgende fase verdiepte ligging

7 januari 2020

Eind januari begint Werkend Hart N280 met de volgende fase van de verdiepte ligging, ten westen van de Wilhelminasingel. Het oostelijke deel is op diepte en wordt verder ingericht, zodat deze later veilig en compleet in gebruik kan worden genomen.

Meer lezen

Werkzaamheden Looskade

2 september 2019

Vanaf maandag 2 september gaat de Looskade weer open voor bestemmingsverkeer. Het kruispunt Looskade - Roerkade wordt dan voor werkzaamheden 3 weken afgesloten voor verkeer.

Meer lezen

In juni star­ten we met de ver­diep­te lig­gin­gen

20 mei 2019

Vanaf juni bouwen we de 2 verdiepte liggingen. In de N280 maken we een verdiepte ligging van 600 meter en een nieuwe kruising Schipperswal. Ook in de Mijnheerkensweg maken we een verdiepte ligging en een nieuwe kruising.

Meer lezen

Krui­sing Wil­hel­mi­na­sin­gel dicht in nacht van 20-21 mei

20 mei 2019

De tijdelijke N280 is bijna klaar voor gebruik. We hebben nog 1 nacht nodig voor het afronden van de werkzaamheden. Daarom sluiten we op maandagavond 20 mei vanaf 19:00 uur de zuidelijke rijbaan op de N280 en de kruising Wilhelminasingel af. Verkeer kan over de N280 blijven rijden: in beide rijrichtingen blijft 1 rijstrook open. Op dinsdag 21 mei om 07:00 uur zijn de meeste wegen weer open.

Meer lezen

Starten met de waterkelder

30 april 2019

Begin mei wordt gestart met de bouw van de waterkelder tussen de Mijnheerkensweg en de huidige N280. Deze waterkelder is nodig om water op te vangen dat in de verdiepte liggingen komt. 

Meer lezen

Het nieu­we ri­ool aan­slui­ten bij de Wil­hel­mi­na­sin­gel

29 april 2019

We gaan het nieuwe riool aansluiten op het bestaande riool. Daarom richten we vanaf 29 april de kruising Wilhelminasingel anders in. Verschillende rijrichtingen vervallen. Het verkeer kan over de N280 rijden: in beide richtingen blijven 2 rijstroken open. Het aansluiten duurt ongeveer 3 weken.

Meer lezen

Start aan­leg toe­rit Sint Wi­ro­sin­gel

27 april 2019

Maandag 18 maart 2019 is men gestart met de aanleg van de nieuwe toerit Sint Wirosingel. De nieuwe toerit is een directe verbinding tussen de Sint Wirosingel en de N280. Tijdens de aanleg is het westelijke fietspad langs de Sint Wirosingel afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Meer lezen

De Loos­ka­de ver­ho­gen

14 april 2019

De Looskade krijgt een belangrijke functie na de reconstructie van de N280. hij wordt verhoogd, zodat hij beter bestand is tegen hoog water. Vanaf 15 april tot half oktober 2019 is de Looskade afgesloten.

Meer lezen

N280 tussen Louis Raemaekersbrug en Hornerbrug bijna klaar

20 maart 2019

De werkzaamheden op de zuidelijke rijbaan van de N280 tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug zijn bijna afgerond. Voor het afronden van de noordelijke rijbaan is nog een afsluiting nodig. Deze werkzaamheden worden tijdens het weekend van vrijdagavond 29 maart 19.00 uur tot en met maandagochtend 1 april 6.00 uur uitgevoerd. Lees onze bereikbaarheidsinfo en ga goed voorbereid op weg.

Meer lezen

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens werkzaamheden N280

7 februari 2019

Vanaf vrijdag 15 februari starten de werkzaamheden van fase 2 voor de herinrichting van de N280 in Roermond. Tot eind april krijgt het verkeer op de N280 tussen de Hornerbrug en Louis Raemaekersbrug te maken met een gewijzigde verkeerssituatie. Lees onze bereikbaarheidsinformatie en ga goed voorbereid op weg. 

Meer lezen

7-9 januari: nachtafsluitingen N280 richting A73

3 januari 2019

Van maandag 7 tot en met woensdag 9 januari is de N280 richting Venlo/Maastricht (A73) en Duitsland ’s avonds en ’s nachts (telkens van 21.00 uur tot 7.00 uur)  afgesloten tussende Wilhelminasingel en de rit van de tijdelijke rotonde Mijnheerkensweg. Verkeer richting  A73 en Duitsland wordt omgeleid. Verkeer op de N280 richting Weert kan gewoon doorgaan.

Meer lezen

Infocentrum N280 open en website online

27 november 2018

De herinrichting van de N280 Roermond gaat vanaf januari van start. Wil je meer weten over de (planning van) werkzaamheden aan de belangrijkste oost-westverbinding van Midden-Limburg? Bezoek het informatiecentrum in het Aureool aan de Looskade, of neem een kijkje op de nieuwe website www.n280verbindt.nl.

Meer lezen

Samen over het nieuwe fietspad N280 - Leeuwen

7 september 2018

Gebruik eens wat vaker de fiets als gezond, groen en slim alternatief voor de auto. Dat is goed voor jezelf, het milieu én houdt Roermond bereikbaar! Met deze boodschap stapten gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit), wethouders Angely Waajen (N280) en Rens Evers (Infrastructuur) vrijdagmiddag 7 september op de e-bike voor een ritje over het nieuwe fietspad N280 – Leeuwen, dat sinds medio juli in gebruik is. 

Meer lezen

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Volg ons op:

Contact

Roermond Bereikbaar
Markt 31 - Postbus 900
6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl

Privacystatement