Werkzaamheden stationsomgeving

De komende jaren gaat Roermond aan de slag met de stationsomgeving. Gemeente Roermond werkt samen met de provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen van de de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. 

Busstation

De eerste stap in de stationsomgeving is de bouw van een nieuw busstation. Begin mei 2020 is er gestart aan de werkzaamheden die tot eind augustus zullen duren.

Het tijdelijke busstation is te vinden aan de Veeladingstaat. Als je uit het station komt, ga je direct linksaf. Ook de bewaakte fietsenstalling van de NS en de tijdelijke buitenstallingen voor fiets en bromfiets liggen in die straat. De looproutes naar het centrum, het bus- en treinstation en de stallingen staan aangegeven op borden. Alle stationsvoorzieningen zijn, komend vanuit het centrum, bereikbaar via het Stationsplein.

Wat houdt dit in?

Voor fiets en bromfietsers
Je kunt je fiets gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station. In verband met de coronamaatregelen kun je je fiets gratis stallen zonder tijdslimiet, dus langer dan 24 uur. Dit is een voorlopige maatregel. Zodra dit verandert, zullen de NS en de gemeente hierover communiceren. Fietsers kunnen hun fiets ook stallen in de tijdelijke buitenstalling in de Veeladingstaat. Daar is ook een buitenstalling voor bromfietsers. 

Voor automobilisten
In de Veeladingstraat liggen nu de tijdelijke fiets- en bromfietsstalling en het tijdelijke busstation. Daarom is het P+R terrein afgesloten voor automobilisten. De alternatieve parkeermogelijkheid is het P+R terrein aan de Godsweerdersingel.
Het Stationsplein kan nog steeds worden gebruikt door taxi’s of om iemand snel af te zetten of op te halen. 

Voor Buspassagiers
Tot 24 augustus 2020 wordt het busstation verbouwd. Daarom is een tijdelijk busstation ingericht in de Veeladingstraat (voormalig P+R terrein). Informatie hierover staat op borden op het station, op www.arriva.nl, in de Arriva reisplanner en op schermen in bussen. Houd rekening met enkele minuten extra looptijd, tussen bushalte en station.

Kijk voor de meest actuele informatie op: www.roermond.nl/station

Volg ons op:

Contact

Roermond Bereikbaar
Markt 31 - Postbus 900
6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl

Privacystatement