Werk aan de weg

De gemeente Roermond, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Prorail werken op verschillende locaties aan de weg of het spoor. Tijdens de uitvoering is verkeershinder onvermijdelijk. Roermond Bereikbaar informeert je over de werkzaamheden. Zodat je voorbereid op weg kunt gaan.

Herinrichting fietspaden N280

oktober tot en met december 2021

De Provincie Limburg en de gemeente Roermond gaan werkzaamheden uitvoeren op de fietspaden rondom de Louis Raemaekersbrug (Maasbrug). De werkzaamheden starten in oktober en moeten in december 2021 gereed zijn.

Er worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en het fietscomfort te vergroten. Dit moet ook leiden tot afname van het aantal ‘spookfietsers’ op de brug zelf.

Planning
De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Heijmans Infra bv. De werkzaamheden starten op maandag 4 oktober en duren naar verwachting tot begin december. In die periode wordt in 2 fases gewerkt:

- In Fase 1 vernieuwen we het fietspad aan de Maaswaarderweg en Buitenop ten zuiden van de N280. We werken op verschillende locaties tegelijk en sluiten het zuidelijke fietspad af. Fase 1 duurt in totaal ca. 4 weken.

- In Fase 2 passen we het kruispunt De Weerd – Parallelweg aan en richten we het fietspad opnieuw in tussen de Louis Raemaekersbrug en Buitenop aan de noordzijde van de N280. Ook hier werken we op verschillende locaties tegelijk en sluiten het noordelijke fietspad af. Fase 2 duurt in totaal ca. 6 weken.

Verkeersmaatregelen
Fietsers moeten tijdens de werkzaamheden in 2 richtingen op het fietspad fietsen. Er worden verkeersregelaars ingezet om het fietsverkeer in goede banen te leiden.
Om de reconstructie van het kruispunt De Weerd – Parallelweg te kunnen uitvoeren, sluiten we aan de noordzijde van de N280 de uitvoegstrook vanaf de N280 naar De Weerd en de invoegstrook vanaf De Weerd naar de N280 af. Het verkeer wordt omgeleid via de toe- en afrit Horn.

Voor meer informatie of vragen?
Neem contact op met het projectteam van de Provincie Limburg en de gemeente Roermond via het e-mailadres N280Roermond@prvlimburg.nl.

Reconstructie Burg. Geuljanslaan en Bisschop Lindanussingel

tot eind september 2021

Tot eind september wordt er door BESIX Infra Nederland gewerkt aan de reconstructie van de Burgemeester Geuljanslaan en de Bisschop Lindanussingel. Tijdens de uitvoering wordt er gewerkt aan de rotondes, op verschillende plaatsen aan het voet- en fietspad en wordt het asfalt vernieuwd. In de Roerderweg wordt ook aan het riool gewerkt. Hieronder lees je welke fasen nu actueel zijn. (zie kaart onderaan)

Fase 3
Tot aan het einde van de zomervakantie is de Burgemeester Geuljanslaan weer (tijdelijk) opengesteld voor verkeer. Vanaf maandag 6 september wordt de weg opnieuw op onderdelen afgesloten. Dit zal zijn tussen de rotonde en de Roerderweg. Dan worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd, dit zal tot eind september duren.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Om het de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren voor zowel de weggebruikers als de werknemers worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Ook worden gedurende de uitvoering omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld. 

Bereikbaarheid

 • Doorgaand verkeer wordt omgeleid gedurende het gehele werk. Bestemmingsverkeer wordt plaatselijk omgeleid, dat verschilt per fase. De weg wordt afgesloten voor autoverkeer;
 • Voetgangers en fietsers kunnen altijd langs de werkzaamheden door;
 • Aanwonenden kunnen te voet en per fiets hun woning bereiken;
 • Bereikbaarheid voor leveranciers en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. BESIX Infra Nederland biedt waar mogelijk maatwerk aan, stuur een bericht naar geuljanslaan.infra.nl@besix.com voor verder afstemming.

Vragen?
Voor vragen, klachten en meldingen kunt u ook kenbaar maken door een mail te sturen naar geuljanslaan.infra.nl@besix.com 

[Dit bericht is afkomstig van BesixInfra, zij hebben ook een Facebookpagina ingericht waarop vanaf 7 februari een presentatie staat over de werkzaamheden.]

Geannuleerd: Weekendafsluiting A73

vrijdagavond 24 september tot maandagochtend 27 september

Van vrijdagavond 24 september 21.00 uur tot maandagochtend 27 september 5.00 uur zou de A73 van Zuid naar Noord worden afgesloten. Dit gaat niet door. Rijkswaterstaat zoekt naar een nieuwe datum

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of op www.rws.nl/onderhoudzn 
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Nachtafsluiting tunnels A73

 van vrijdag 8 tot zaterdag 8 oktober

De Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) zijn in de nacht van vrijdag 25 juni 2021 20.00 uur tot zaterdag26 juni 6.00 uur afgesloten voor regulier onderhoud. Verkeer wordt omgeleid via de N273 en moet rekening houden met extra reistijd.

Wat houdt regulier onderhoud in?
Onderhoudswerkzaamheden zijn ervoor bedoeld om de tunnels veilig in stand te kunnen houden, denk hierbij aan:

 1. inspectie en testen van de (veiligheids-)systemen;
 2. reinigen van de weg, wanden en bebording in de tunnel;
 3. inspectie en onderhoud aan waterafvoersystemen etc.

Verder staan de volgende tunnelsluitngen voor 2021 gepland* op:

 • 8 oktober 2021 van 20.00 u tot zaterdag 9 oktober 6.00 u
 • 12 november 2021 van 20.00 u tot zaterdag 13 november 6.00 u
 • 10 december 2021 van 20.00 u tot zaterdag 11 december 6.00 u
  * door omstandigheden kunnen deze data nog wijzigen. Uiteraard passen wij deze dan aan.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of op www.rws.nl/onderhoudzn 
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Wellicht is dit ook interessant voor je?

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Markt 31 - Postbus 900 - 6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl