Werk aan de weg

De gemeente Roermond, provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Prorail werken op verschillende locaties aan de weg of het spoor. Tijdens de uitvoering is verkeershinder onvermijdelijk. Roermond Bereikbaar informeert je over de werkzaamheden. Zodat je voorbereid op weg kunt gaan.

Werkzaamheden Verkeersregelinstallaties Oosttangent

januari tot en met maart 2022

De Provincie Limburg gaat van januari tot en met maart 2022  drie verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen op de N293 in de omgeving van Roermond.

1. werkzaamheden kruising Oosttangent-Noord en -Zuid
De werkzaamheden zullen starten op de kruising Oosttangent-Noord met de Oosttangent-Zuid, de kruising van de N293 met de N570. Hier zullen werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode van 3 januari 2022 tot en met 20 januari 2022. Er zal een tijdelijke VRI geplaatst worden en er zullen rijstroken afgesloten worden om de werknemers veilig te kunnen laten werken.

2: werkzaamheden kruising Oosttangent-Zuid en Poortereind 
Van 24 januari 2022 tot en met 10 februari 2022 zullen er werkzaamheden plaatsvinden op de kruising Oosttangent-Zuid met Poortereind. Ook hier zal een tijdelijke VRI geplaatst worden. Om de lussen in het wegdek aan te kunnen brengen zal er in de avond-nachtelijke uren een lokale omleiding ingesteld moeten worden, de exacte uitvoeringsdatum hiervan is nog niet bekend.

3. werkzaamheden kruising Oostangent-Zuid en Heinsbergerweg
Van 14 februari 2022 tot en met 4 maart 2022 zullen er werkzaamheden uitgevoerd worden op de kruising Oosttangent-zuid met de Heinsbergerweg. Hier zal een tijdelijke VRI geplaatst worden en zal het verkeer op diverse momenten onder begeleiding van verkeersregelaars om de aanwezige middengeleiders geleid worden.

Reconstructie Kapellerlaan

fase 4a - januari t/m maart 2022

BML Wegenbouw namens de gemeente Roermond aan de reconstructie van de Kapellerlaan.

Fase 4A
Op maandag 10 januari 2022 start BML Wegenbouw met de werkzaamheden vanaf het spoor tot aan de Prins Bernhardstraat. Deze fase duurt tot eind maart. Aansluitend starten zij met de reconstructie van het kruispunt Kapellerlaan – Prins Bernhardstraat. Nadat de reconstructie van het kruispunt is afgerond, wordt de weg tot en met de Prins Bernhardstraat opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid
Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt gedurende het werk in de Kapellerlaan omgeleid via de Koninginnelaan, Bredeweg en Karel Doormanstraat.  

Vragen?
Bij vragen en/of opmerkingen neem contact op met Ad Jereskes via 06-54703204 of stuur een mail naar omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl. Of kijk op www.facebook.com/herinrichtingKapellerlaan.

(Dit bericht is afkomstig van BML)

Nachtafsluiting tunnels A73

data in 2022

De Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) zijn in de nacht van vrijdag 14 januari 20.00 uur tot zaterdag 15 januari 6.00 uur afgesloten voor regulier onderhoud. Verkeer wordt omgeleid via de N273 en moet rekening houden met extra reistijd.

Wat houdt regulier onderhoud in?
Onderhoudswerkzaamheden zijn ervoor bedoeld om de tunnels veilig in stand te kunnen houden, denk hierbij aan:

 1. inspectie en testen van de (veiligheids-)systemen;
 2. reinigen van de weg, wanden en bebording in de tunnel;
 3. inspectie en onderhoud aan waterafvoersystemen etc.

Verder staan de volgende tunnelsluitngen voor 2022 gepland* op:

 • vrijdag 14 januari op zaterdag 15 januari
 • vrijdag 18 februari op zaterdag 19 februari
 • vrijdag 25 maart op zaterdag 26 maart
 • vrijdag 13 mei op zaterdag 14 mei
 • vrijdag 24 juni op zaterdag 25 juni
 • vrijdag 9 september op zaterdag 10 september
 • vrijdag 7 oktober op zaterdag 8 oktober 
 • vrijdag 18 november op zaterdag 19 november
 • vrijdag 9 december op zaterdag 10 december

  * door omstandigheden kunnen deze data nog wijzigen. Uiteraard passen wij deze dan aan.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of op www.rws.nl/onderhoudzn 
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Wellicht is dit ook interessant voor je?

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Markt 31 - Postbus 900 - 6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl