PAGINA 1

Hoe het ooit begon

In 2018 is gestart met het programma Roermond Bereikbaar met name om Roermond en omgeving ook gedurende de werken aan de N280 bereikbaar te houden. Zo tekenden op 3 december 2018 de drie partners; Gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat een overeenkomst om tot en met 2021 samen te werken aan de bereikbaarheid van Roermond en de regio. Het is een mooie en inspirerende periode gebleken!

2019

In 2019 waren we volop aan de slag met een uitdagend programma in drie aanpakken; de bezoekersaanpak, de forenzenaanpak en een hinderaanpak. Met als doel minder auto’s op de weg. Een hele uitdaging gezien de reconstructie van de N280 en de tunnelsluitingen op de A73 in het najaar. Een enthousiast klein team realiseerde dat doel met aansprekende acties voor bezoekers zoals ‘Heel Roermond Fietst’ en de inzet van het ‘2 euro OV kaartje’ tijdens de tunnelsluitingen.

2020

In 2020 ging het team vol energie met een nog ambitieuzer jaarprogramma door. In februari lanceerden we Probeer een e-bike, ons nieuwe product dat we samen met rijwielhandelaren uit de buurt vorm gaven. Maar al snel veranderde de wereld door Corona en daardoor ook onze mobiliteit. Reizen en (fun)shoppen waren niet meer wenselijk. We besloten het gesprek aan te gaan met onze collega’s, partners, stakeholders en relaties over hoe we onze mobiliteit eruit zou kúnnen gaan zien.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat iedereen zoekende was. Maar autogebruik lag voor de hand en de fiets leek een kansrijk alternatief: de fiets is veilig, gezond, duurzaam en laagdrempelig. Daar hebben we ons op gericht, onder andere door het inzetten van ‘de fietszomer’ en het aansluiten bij het landelijke thuiswerkplatform “ZoWerktHet.nl”. Daarnaast ontstond een nieuwe benadering in het onderwijs. En startten we als eerste in Nederland een pilot met elektrische deelsteps; de Citysteps.

Inmiddels weten win 2021
dat anders leven en werken de norm is
2021

Inmiddels weten we in 2021 dat anders leven en werken de norm is. We pakten de draad op en zetten vol energie in op onze aanpakken en netwerk. We breiden Probeer een e-bike uit samen met Zuid-Limburg Bereikbaar en leverden maatwerk op fietsgebied aan een van onze aangesloten werkgever partners. Verder zorgden we voor gedragsverandering bij bezoekers met de acties #Posifiets en ‘Hartje stad. Ga eens met het OV op pad.’. Ook kwamen de Citysteps weer terug in het stadsbeeld.

Gelijktijdig worden er gesprekken gevoerd vanuit het RMO Midden-Limburg om te kijken of onze aanpakken ook de omliggende gemeenten kunnen helpen. Kortom er is veel gebeurd, alles door de kracht van de samenwerking met talloze partners. We zijn trots op wat we samen gedaan hebben en op de bereikte effecten. In deze terugblik op 4 jaar Roermond Bereikbaar willen we met je delen wat de resultaten van deze samenwerking zijn.

Gerard Okhuijsen,
programmamanager Roermond Bereikbaar