PAGINA 5

Werkgeversbenadering

Met de werkgeversbenadering helpen we bedrijven en organisaties in Roermond om hun medewerkers slimmer te laten reizen. Hiervoor zetten we een aantal stappen of acties, hieronder enkele uitgelicht.

Resultaat

155 spitsmijdingen op werkdagen in Roermond

155

Effectmeting

Jaarlijks doen onze partners mee aan een effectmeting. Want wat is nu het resultaat van de inzet op gedragsverandering bij medewerkers? Hoeveel mensen maken bijvoorbeeld de overstap van de auto naar de fiets of het OV? Sinds 2020 kijken we ook naar het onderdeel thuiswerken.

Deze effectmetingen dragen samen met de acties en producten voor forenzen bij aan het resulaat van de werknemersbenadering. 

Ten opzichte van de voorgaande jaren merkten we in 2021 dat werkgevers ondanks de interesse, nog niet aansloten als partner. Doordat medewerkers steeds meer thuis (moesten) werken verschoof de aandacht naar het faciliteren daarvan. 

We verwachten dat ook na deze thuiswerkperiodes opnieuw de vraag naar gezonde mobiliteit voor medewerkers zal groeien. En in de tussentijd bieden we oplossingen aan voor thuiswerken.

De start: een mobilteitsscan

Voor elke aangesloten werkgever brengen we de kansen in kaart via de mobiliteitsscan. Die geeft inzicht in het reisgedrag van medewerkers én geeft de potentie aan van reële alternatieven voor reizen met de auto. Vervolgens kijken we samen naar een maatwerk aanbod.  

Landelijk platform Zo werkt het.nl

De Coronacrisis zorgde ervoor dat thuiswerken de nieuwe norm werd. En dat biedt kansen om thuiswerken structureler in te gaan bedden. Zowerkthet.nl, een landelijke samenwerking van mobiliteitsnetwerken, ondersteunt werkgevers én medewerkers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden. Wij zijn hier als partner bij aangesloten en hebben een extra mobiliteitsmakelaar is ingezet om vragen vanuit werkgevers te beantwoorden.

Maatwerk:
pilot herinrichting fietsenstalling

Op verzoek leveren we ook maatwerk. Zo deden we een proef bij een van onze aangesloten partners om de bezetting van de personeelsfietsenstalling te optimaliseren. De indeling van de stalling leidde ertoe dat veel fietsen niet in, maar vóór de rekken geparkeerd werden, waardoor hogere rekken nagenoeg niet gebruikt konden worden. 

Aan de hand van gegevens over het type fietsen en de ruimte, maakten we een nieuwe indeling voor de personeelsfietsenstalling. Tijdens een periode van 3 weken testten medewerkers de nieuwe indeling uit. Om ze hierbij een handje te helpen, stonden fietsparkeercoaches klaar. En met een vragenlijst konden medewerkers hun mening delen.

Actie: Doe de check voor vertrek!

Ook helpen wij medewerkers van onze partners om veilig te (blijven) fietsen. Op verzoek komt in het najaar 2021 een speciale #Posifietsenmaker bij hen op locatie om een check uit te voeren en een snelle reparatie te doen. Zo motiveren we medewerkers om met de donkere dagen vaker en veilig te blijven fietsen.

Onze partners

Politie Roermond

Rechtbank Roermond