PAGINA 7

Verkeersmanagement

De Hinderaanpak was een belangrijke aanleiding voor het programma Roermond Bereikbaar, om hinder bij werkzaamheden aan de N280 te beperken. Inmiddels is deze hinderbeperking door ontwikkeld naar een integrale verkeersmanagementaanpak, waarin we samen met wegbeheerders optrekken om het verkeersmanagement verder te professionaliseren.

De volgende maatregelen zijn hiervoor uitgewerkt:

Hinderaanpak

Om te zorgen dat er geen extra autobewegingen op de N280 ontstonden tijdens werkzaamheden op de A73 en de N280 werd er de afgelopen jaren nauw overleg gevoerd met de wegbeheerders, vervoersaanbieders, Designer Outlet en veiligheidsdiensten. Hierdoor konden eventuele raakvlakken in wegwerkzaamheden tijdig op elkaar worden afgestemd of opgelost.

Resultaat

Een minimale vertraging op de N280; deze is gedurende de jaren van de verbouwing van de N280 onder de 10% gebleven. Kortom de doelstelling is 100% behaald.

NB: de nieuwe N280 is eind 2020 een jaar eerder dan gepland opgeleverd.

Slim sturen

In nauwe samenwerking met serviceproviders is een regelscenario voor de Duitse bezoekers uitgewerkt, waarbij zij in de toekomst op Topdagen individueel worden geadviseerd om vanuit Heerlen of Venlo naar Roermond te reizen. Onze samenwerkingspartner SmartwayZ.NL begeleidt deze pilot.

Verkeer doseren op Topdagen

Ook zijn we gaan kijken met welke verkeersmaatregelen we de filevorming op de N280 kunnen verplaatst naar buiten de stad om zo de doorstroming op Topdagen op de singelring te waarborgen. In 2020 en 2021 zijn deze verkeersmaatregelen ingezet op Topdagen en met succes.