PAGINA 11

En we gaan verder...

Roermond Bereikbaar 2022-2024

Gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat onderstrepen deze kansen. De stuurgroepleden Rens Evers, Maarten van Gaans-Gijbels en Frank Bisschoff hebben daarom op 16 december 2021 de samenwerking Roermond Bereikbaar verlengd met nog eens drie jaar!

In deze drie jaar is de intentie om onze diensten verder uit te bereiden en aan te bieden aan de gehele regio Midden-Limburg. Dit pakken we op in samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Midden-Limburg. En uiteraard blijven we samenwerken met onze partners. Want alleen samen kunnen we Roermond en de regio goed bereikbaar houden.