Welkom!

Alweer 4 jaar helpt Roermond Bereikbaar samen met partners reizigers slimmer op weg. Graag nemen we je mee op reis door onze acties en resultaten.

 Rens Evers

Voorzitter Roermond Bereikbaar en wethouder gemeente Roermond

“4 jaar Roermond Bereikbaar. Wat hebben we veel bereikt! Als wethouder mobiliteit ben ik enorm trots op onze medewerkers en dankbaar voor de vele netwerkpartners die hebben meegedacht om van Roermond Bereikbaar een succes te maken. Zo is er in overleg met vele werkgevers, van groot tot klein, gewerkt aan alternatieven voor woon-werkverkeer met de auto en is er een innovatief deelstepsysteem in Roermond van de grond gekomen. De eerste RDW goedgekeurde deelstep in Nederland. Veel bezoekers aan Roermond hebben we weten te verleiden om met de trein of de bus onze prachtige stad te bezoeken. Kortom Roermond Bereikbaar maakt werk van gezonde mobiliteit!”

Frank Bisschoff

Omgevingsmanager Zuid-Nederland Rijkswaterstaat

“In Roermond gebeurt heel veel. Je hebt er de mega publiekstrekker met alle winkels en Outlet. Er wordt de komende jaren aan veel wegen gewerkt in Midden-Limburg. Voor Rijkswaterstaat is het onderhoud aan de tunnel ook nog een hele operatie. En rondom Roermond komen internationaal, regionaal en lokale wegen samen in heel een smal stukje NL. Genoeg unieke uitdagingen dus. Hoe mooi is het dan om met meerdere partijen de regio Roermond bereikbaar te houden. Het is ons gelukt om met weinig middelen veel resultaat te behalen. Dat wil zeggen weinig hinder en geen extra opstoppingen. Er wordt van ondernemers, tot burgers en overheid écht samengewerkt in een klein team. Heel trots zijn we op deze aanpak.”

Maarten van Gaans - Gijbels

Gedeputeerde Provincie Limburg

"Goede lokale, regionale, nationale en internationale bereikbaarheid van Limburgse woongebieden, opleidingsplekken en bedrijven is voor de Limburgse samenleving van groot belang. Ik werk daar als gedeputeerde continu aan terwijl de leefomgeving steeds hogere eisen stelt aan de bereikbaarheidsoplossingen waar het gaat om het duurzame karakter, de gevolgen voor de volksgezondheid en aan de economische haalbaarheid. De verbeteringen van de bereikbaarheid kan dan ook niet zonder de samenwerking met gemeenten, bedrijven en overige belanghebbenden. Roermond Bereikbaar is daarvan een goed voorbeeld en biedt om die reden perspectief voor andere gemeenten en bedrijven om het Roermondse voorbeeld te volgen. Want alleen door samenwerking kunnen duurzaamheid, gezondheid en bereikbaarheid elkaar in de toekomst versterken."

Samen zijn wij Roermond Bereikbaar

De gemeente Roermond, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat hebben het programma Roermond Bereikbaar opgericht. Samen met vele partners geven zij invulling aan de opgave om Roermond en regio ook tijdens de aankomende wegwerkzaamheden bereikbaar te houden.

gemeente Roermond

Provincie Limburg

Rijkswaterstaat