PAGINA 3

Een content heading

Een content subheading

Ook corpsgrootte, interlinie, spatiëring en kleur spelen daarbij een grote rol. Soms moet het indringend, soms moet het fluisterend. Maar altijd verzorgd, van a tot z. Kortom, een goed gekozen typografie zet de puntjes op de ieen grote rol. 

Typografie, vrij vertaald de kunst der letteren, vormt een belangrijk onderdeel in dit ontwerp. Aangezien er steeds minder wordt gelezen is leesgemak, met name voor lange teksten, van wezenlijk belang. Letters vormen woorden, woorden vormen zinnen en zinnen vormen een verhaal.

Letters vormen woorden, woorden vormen zinnen en zinnen vormen een verhaal