16-12-2021

Programma Roermond Bereikbaar met 3 jaar verlengd

Op 16 december 2021 ondertekenden Rens Evers wethouder gemeente Roermond, gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels van de Provincie Limburg en omgevingsmanager Rijkswaterstaat Frank Bisschoff de verlenging van de samenwerking Roermond Bereikbaar voor nog eens drie jaar. Hiermee kan het programma zich blijven richten op alternatieven voor reizigers en het bereikbaar houden van de regio Roermond.

“4 jaar Roermond Bereikbaar. Wat hebben we veel bereikt! Als wethouder mobiliteit ben ik enorm trots op onze medewerkers en dankbaar voor de vele netwerkpartners die hebben meegedacht om van Roermond Bereikbaar een succes te maken. Binnen de regio lopen nu gesprekken om Roermond bereikbaar op regionale schaal in te zetten om zo ook regionaal een bijdrage te leveren aan de mobiliteitstransitie. Het is nu het moment om samen die handschoen op te pakken”, aldus Rens Evers, voorzitter Stuurgroep Roermond Bereikbaar.

Verkeershinder beperken tijdens werkzaamheden
Roermond Bereikbaar heeft zich de afgelopen 4 jaar ingespannen om reizigers op een gezonde en prettige manier naar de stad te laten komen. Door de grote toestroom van bezoekers naar de Designer Outlet en de binnenstad, in combinatie met de wegwerkzaamheden aan de N280 en de A73 waren er uitdagingen. Dankzij de samenwerking met vele partijen is ervoor gezorgd dat de hinder beperkt bleef.  

Anders reizen; alternatieven voor de auto
Roermond Bereikbaar heeft producten en acties ontwikkeld die reizigers motiveren alternatieven te kiezen voor de auto. Zoals Probeer een e-bike, de pilot met de Citystep of een van de acties om bezoekers op de fiets of met het openbaar vervoer naar de stad te laten komen. Ook werkte ze met diverse werkgevers samen om middels een mobiliteitsscan en passende producten medewerkers alternatieven aan te bieden voor reizen met de auto.
Meer resultaten van vier jaar Roermond Bereikbaar zijn te vinden in ons e-magazine

Ambitie 2022 -2024
In de komende drie jaar wil het Roermond Bereikbaar de producten en acties die reizigers motiveren tot gezonde mobiliteit verder versterken. Ook blijft zij zich samen met de wegbeheerders inzetten zodat het verkeer optimaal kan doorstromen op Topdagen en tijdens werkzaamheden. Met bedrijven gaat ze in gesprek over anders reizen, ter voorbereiding op het groot onderhoud aan de Tunnels op de A73 dat Rijkswaterstaat in 2023 gaat uitvoeren. En mogelijk kunnen de diensten verder worden uitgebreid en aangeboden aan de regio Midden-Limburg in samenwerking met het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO).

Deel dit bericht

© RoermondBereikbaar

Samen houden we Roermond Bereikbaar.