N293 Roer­brug St.Odi­liënberg

De provinciale weg N293 van Roermond naar Posterholt is een gebiedsontsluitingsweg behorende tot het Regionaal Verbindend Wegennet. Vlak voor de bebouwde kom van Sint Odiliënberg wordt met een betonnen verkeersbrug de rivier de Roer overbrugd. De verkeersbrug is oorspronkelijk gebouwd in 1909. De verkeersbrug voldoet als gevolg van het toenemend zwaarder wordend verkeer in haar huidige situatie niet aan de toets op constructieve veiligheid. Vanwege het belang van deze brug in het regionale verbindend wegennet voor de doorstroming en de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat deze verbinding gewaarborgd blijft en de brug dus versterkt moet worden. Zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoet. Het fietsverkeer kan gewoon gebruik blijven maken van de naastgelegen fietsbruggen. Deze zijn nog intact en hieraan vinden geen werkzaamheden plaats.

(Her)start uitgestelde werkzaamheden Roerbrug Sint Odiliënberg

Op vrijdag 11 november informeerden wij u over het feit dat de geplande werkzaamheden aan de Roerbrug in Sint Odiliënberg (N293) niet gestart zijn in verband met de uitspraak van de Raad van State op 2 november over stikstofdepositie in de aanlegfase van projecten (Porthos). Op deze pagina leest u waarom de werkzaamheden niet zijn gestart en hoe we nu uitvoering gaan geven aan de werkzaamheden aan de Roerbrug.

Stikstofdepositie in de aanlegfase van de Roerbrug

De uitspraak van de Raad van State bepaalt dat er in de aanlegfase van een project mogelijk ook een vergunning benodigd is in het kader van de Wet Natuurbescherming. In eerste instantie was er als gevolg van de vervallen bouwvrijstelling geen vergunning nodig voor de werkzaamheden aan de Roerbrug. In de aanlegfase ontstaat er als gevolg van de verkeersomleidingen tijdelijk een verhoogde stikstofdepositie in de nabijgelegen natuurgebieden Roerdal, Mijnweg, Swalmdal, Leudal en Sarsven & De Banen. Deze tijdelijke toename van de depositie zal geen significant negatief effect hebben op deze natuurgebieden. De Provincie Limburg heeft inmiddels alsnog een vergunningsaanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming ingediend.

In afstemming met Arriva en de aannemer is bekeken welke werkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder daarvoor omleidingsroutes in te stellen. Dit heeft gevolgen voor de planning van de werkzaamheden aan de brug.

Planning

Op 23 november kunnen we starten met de onderhoudswerkzaamheden onder de brug, hiervoor is geen afsluiting van de brug nodig. Het gemotoriseerd verkeer behoeft tijdens deze werkzaamheden niet te worden omgeleid.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de werkzaamheden op de brug starten medio januari 2023. De werkzaamheden op de brug duren naar verwachting 5 á 6 weken. De uithardingsperiode van beton is hierin bepalend. Tijdens de werkzaamheden op de brug wordt het verkeer wel omgeleid. Wij zullen u vooraf informeren over de startdatum van de werkzaamheden op de brug en welke omleidingsroutes gedurende deze periode worden gereden.

Arriva

De Provincie Limburg heeft met OV-concessiehouder Arriva afspraken gemaakt over het borgen van het openbaar vervoer tijdens de afsluiting van de brug. Gedurende de werkzaamheden onder de brug is er geen omleiding noodzakelijk en maakt Arriva vanaf zondag 27 november weer gebruik van de reguliere dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden op de brug starten (naar verwachting medio januari 2023) maakt Arriva vanwege de tijdelijke afsluiting van de brug weer gebruik van de omleidingsroutes. Kijk voor de actuele situatie op www.arriva.nl

BRON: Provincie Limburg

Deel dit bericht

© RoermondBereikbaar

Samen houden we Roermond Bereikbaar.