Trude Rietveld is de nieuwe programmamanager van Roermond Bereikbaar

Focus op doorontwikkeling naar Midden Limburg Bereikbaar

Trude Rietveld werkt al jarenlang in het mobiliteitsvak en sinds afgelopen september ook in onze provincie en wel als programmamanager en coördinator regionale mobiliteit bij Trendsportal in Noord-Limburg. Sinds 1 februari j.l. vervult zij ook de rol van programmamanager bij Roermond Bereikbaar. Trude begeleidde in het verleden meerdere onderzoeken op het gebied van verkeerseducatie, ook was zij werkzaam binnen verkeersveiligheid voor onder andere Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Trude neemt als programmamanager de taken van Antoine Walraven over.

Ik wil graag bijdragen aan de samenwerking tussen de gemeenten in bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid voor de regio Midden-Limburg, met daarbij ook aandacht voor sociale inclusie en kwaliteit van leven. Niet alleen met gemeenten maar ook met andere belangrijke stakeholders zoals Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en  werkgevers- en ondernemerscollectieven. Zo komen we samen verder.”
– Trude Rietveld, programmamanager Roermond Bereikbaar

Midden Limburg Bereikbaar
Roermond Bereikbaar is momenteel in doorontwikkeling naar Midden Limburg Bereikbaar. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen de 7 midden limburgse gemeenten op het vlak van mobiliteit en verkeersmanagement. Dit in navolging van Zuid Limburg Bereikbaar en Trendsportal voor de regio Midden-Limburg. Vanuit verschillende programmaonderdelen wordt er bijgedragen aan het stimuleren van slimme, veilige en duurzame mobiliteit in Midden-Limburg en het minimaliseren van de hinder die verkeer, wegwerkzaamheden en evenementen veroorzaken. Midden Limburg Bereikbaar gaat integraal werken aan het realiseren van de beleidsambities van gemeenten, regio, provincie en het rijk. Achter de schermen wordt er al hard gebouwd aan deze doorontwikkeling en binnenkort wordt Midden Limburg Bereikbaar ook zichtbaar naar buiten toe uitgedragen met onder meer een nieuw logo en vernieuwde website.

Deel dit bericht

© RoermondBereikbaar

Samen houden we Roermond Bereikbaar.