Gemeente Roermond pakt door met werkgeversaanpak

In 2018 konden medewerkers van Gemeente Roermond al kennismaken met probeeracties van Roermond Bereikbaar. Nu doet de gemeente er een schepje bovenop en presenteert binnenkort samen met Roermond Bereikbaar een set aan maatregelen om het autogebruik onder haar medewerkers terug te dringen.     

Dat past in de ambitie om leefbaarheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid te verbeteren. De gemeente presenteert in haar nieuwe mobiliteitsvisie onder meer een aangepast parkeerbeleid en het zogenaamde tijd- en plaatsonafhankelijk werken. 

Pilot fiets- en OV-stimulering

Daarnaast kunnen zo’n vijftig medewerkers gebruikmaken van maatregelen gericht op fiets- en OV-stimulering. Gestart wordt met vijftig medewerkers om te kijken of deze maatregelen effectief zijn en concrete resultaten opleveren. Afhankelijk van de resultaten worden de resultaten structureel ingezet voor alle medewerkers van de gemeente.

Slim en bewust reizen

Medewerkers van de gemeente Roermond krijgen binnenkort meer informatie over de mobiliteitsvisie en mogelijkheden om slimmer en bewust naar het werk te reizen.

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Volg ons op:

Contact

Roermond Bereikbaar
Markt 31 - Postbus 900
6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl

Privacystatement