Samenwerken aan veranderende mobiliteit

Sinds Corona haar intrede heeft gedaan in onze dagelijkse praktijk, is er veel veranderd in onze mobiliteit, misschien wel blijvend. Er rijzen vragen, zoals: Verandert thuiswerken definitief het reisgedrag van de forens? Of stappen we nu juist weer massaal in de auto? Is het Openbaar Vervoer nog een alternatief? En wat kan de fiets hierin betekenen?

Roermond Bereikbaar heeft een bespiegeling over wat er op de weg zou kúnnen gebeuren breed gedeeld. In mei en juni hebben we met onze collega’s, de provincie, Rijkswaterstaat, de aangesloten werkgevers, de binnenstad, het Designer Outlet Roermond en tal van andere partners gesproken om zo input en ideeën op te halen. Samen hebben we een verwachting geschetst en kansen benoemd.

Uitkomsten brainstormsessies
Aandachtspunten voor de nabije toekomst zijn onder meer het faciliteren van bezoekers aan de binnenstad met betrekking tot veilige routes en parkeren. En het bestendigen van het thuiswerken. Verder ligt er een opgave om het langzaam verkeer zoals de fiets aantrekkelijk te houden, zodat de auto niet de overhand krijgt. Dat heeft tot twee concrete aanpakken geleid:
1. De actie ‘Fietszomer’, samen met de binnenstad, met o.a. veilige fietsroutes, extra stallingen, motivatieacties en ander auto vervangend vervoer.
2. Een blauwdruk voor het stimuleren, faciliteren én managen van thuiswerken. Die wordt opgesteld samen met én voor werkgevers.

Eerste resultaat
Inmiddels is de ‘Fietszomer’ al gestart. Wellicht heb je de herkenbare tijdelijke fietsenstallingen al gezien. In samenwerking met de gemeente Roermond en Citymanagement (de organisatie achter We are Roermond) is deze actie voorbereid, waarbij het de fietser aantrekkelijker wordt gemaakt om de binnenstad veilig te bezoeken. Aan de aanpak om werkgevers te faciliteren bij het thuiswerken wordt volop gewerkt. Hierover later meer.

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Volg ons op:

Contact

Roermond Bereikbaar
Markt 31 - Postbus 900
6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl

Privacystatement