Slimme logistieke oplossingen voor bedrijven

Roermond Bereikbaar denkt graag mee met bedrijven als het gaat om het verbeteren van hun logistieke processen. “Bedrijven die regelmatig met vracht- of bestelverkeer over de N280 en A73 rijden, willen we ondersteunen met logistiek advies”, begint logistiek makelaar Mark Luikens. 

“Samen kijken we naar mogelijkheden om transport, opslag en distributie slimmer te organiseren. Verbeteringen die goed zijn voor de onderneming zelf, én voor de bereikbaarheid van de regio.” De opgave van Roermond Bereikbaar is minder auto’s op de weg tijdens de werkzaamheden. “En dus ook minder logistieke kilometers”, aldus Mark, die als logistiek makelaar verbonden is aan Roermond Bereikbaar (en Zuid-Limburg Bereikbaar).

Maatwerk

“Als logistiek makelaar adviseer ik bedrijven bij hun logistieke processen”, begint Mark. “Dat is bijna altijd maatwerk. We richten ons op de specifieke voordelen voor het bedrijf in kwestie. Denk aan kostenbesparing, efficiency toename, verhoging van leveringszekerheid of vermindering van de CO2-uitstoot. Maar ook meer tevredenheid onder klanten of medewerkers. We laten ons leiden door de wensen en behoeften van een bedrijf. En zoeken daar passende logistieke oplossingen bij.”

Volop mogelijkheden

De ervaring leert dat er in veel gevallen nog winst te behalen is met efficiënte logistieke oplossingen. “Bijvoorbeeld door digitalisering van communicatie (zoals opdrachtbonnen en urenbriefjes), een slimmere ritplanning, het combineren van vrachten, samenwerking tussen bedrijven of monteurs die rechtstreeks vanuit huis kunnen vertrekken”, licht Mark toe. “Er zijn volop mogelijkheden om transporten en dus (spits)ritten te besparen. Als buitenstaander kijk ik met een frisse blik naar het logistieke proces in de keten.”

Smurfit Kappa

In Roermond zijn we met diverse bedrijven in gesprek. Eén van die bedrijven is Smurfit Kappa Roermond Papier, dat jaarlijks ruim 25% van het in Nederland ingezamelde oud papier verwerkt tot rollen nieuwe papier. Dagelijks komt daarvoor heel wat oud karton dat nog gerecycled moet worden naar Roermond. Mark: “Samen met Smurfit Kappa bekijken we momenteel de mogelijkheden om een deel van dit vervoer te laten plaatsvinden per boot of spoor.”

Alternatief vervoer

“Wij ontvangen in Roermond elke dag 100 vrachtwagens met oud papier”, vertelt Leon Graff, Managing Director van Smurfit Kappa Recycling Benelux. “Dat maakt ons een van de grootste vervoerders in de regio. Als bedrijf willen we graag bijdragen aan een beter milieu door het verminderen van de CO2-uitstoot van het vrachtverkeer over de weg. Economisch gezien is dit voor ons nu (nog) niet rendabel, maar in de toekomst verwachten we dat wel en daarom willen we nu stappen zetten. Mogelijk kunnen we tot de helft van onze huidige vrachtritten vervangen door alternatief vervoer. Door samen te werken met partners in de regio denken we dat dit haalbaar is.”

Gratis adviesgesprek 

Bedrijven in de regio Roermond die interesse hebben in hulp bij het vinden van logistieke oplossingen, kunnen zich melden voor een gratis, vrijblijvend oriënterend gesprek. “We kijken dan samen naar het besparingspotentieel”, aldus Mark. “Samen kunnen we mooie resultaten bereiken. Zo besparen we in Maastricht door ‘slim vervoer’ nu dagelijks 206 bestel- en vrachtritten in de spits. Dat zorgt niet alleen voor minder drukte op de weg, maar draagt ook bij aan goed vestigingsklimaat en een schonere stad. Ik kijk ernaar uit om samen met Roermondse bedrijven aan de slag te gaan.“

Foto: Smurfit Kappa

Meer weten?

Neem contact op met logistiek makelaar Mark Luikens.

Mark Luikens

logistiek makelaar

E mark.luikens@zuid-limburg-bereikbaar.nl
T 06 51 16 57 81

Wellicht is dit ook interessant voor je?

Samen houden we Roermond Bereikbaar.

Markt 31 - Postbus 900 - 6041 EM Roermond - 6040 AX Roermond
E info@roermondbereikbaar.nl